Vážení rodičia a priatelia školy !!!

 

Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces

na škole darovaním 2% z dane

 

Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich dani z príjmov neziskovej organizácii. Práva takou je naše Rodičovské združenie pri jednotlivých pracoviskách materskej školy. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak  odviedli štátu.

Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní aktivít v prospech  Vašich detí.

Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

 

Finančné prostriedky chceme účelovo využiť na:

-        modernizáciu pomôcok,

-        modernizáciu prostredia,

                                                                 

Formuláre podľa pracovísk:

ul. Škultétyho

Pri polícii

ul. 29. augusta

 

 

Stručný popis ako na to:

 

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

1.        Do 15.2. požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

2.        Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane

3.        Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

4.        Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane (na konci oznamu), v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi.

5.        Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla  na daňový úrad podľa Vášho bydliska.