Aktivity - 9. týždeň

-pracovisko ul. Škultétyho

-pracovisko pri Polícii

-pracovisko ul. 29.augusta

-pracovisko ul. 29.augusta, Národný projekt PRIM

-Pracovné listy k MDD


Aktivity - 8. týždeň

-pracovisko ul. Škultétyho

-pracovisko pri Polícii

-pracovisko ul. 29.augusta

-pracovisko ul. 29.augusta, Národný projekt PRIM


Aktivity - 7. týždeň

-pracovisko ul. Škultétyho

-pracovisko pri Polícii

-pracovisko ul. 29.augusta

-pracovisko ul. 29.augusta, Národný projekt PRIM

-Múdre omaľovanky s cvičením


Aktivity - 6. týždeň

-pracovisko ul. Škultétyho

-pracovisko pri Polícii

-pracovisko ul. 29.augusta

-pracovisko ul. 29.augusta, Národný projekt PRIM


Aktivity - 5. týždeň

-pracovisko ul. Škultétyho

-pracovisko pri Polícii

-pracovisko ul. 29.augusta

-pracovisko ul. 29.augusta, Národný projekt PRIM


Aktivity - 4. týždeň

-pracovisko ul. Škultétyho

-pracovisko pri Polícii

-pracovisko ul. 29.augusta

-pracovisko ul. 29.augusta, Národný projekt PRIM


Aktivity - 3. týždeň

-pracovisko ul. Škultétyho

-pracovisko pri Polícii

-pracovisko ul. 29.augusta

-pracovisko ul. 29.augusta, Národný projekt PRIM


Aktivity - 2. týždeň

-pracovisko ul. Škultétyho

-pracovisko pri Polícii

-pracovisko ul. 29.augusta

-pracovisko ul. 29.augusta, Národný projekt PRIM


Aktivity - 1. týždeň

-pracovisko ul. Škultétyho

-pracovisko pri Polícii

-pracovisko ul. 29.augusta

-pracovisko ul. 29.augusta, Národný projekt PRIMPracovné listy - zvieratká

Ponuka od spoločnosti SILCOM Multimedia SK

Niečo o vtákoch