Vážení rodičia,

      pomaly sa blíži čas, keď budeme spolu s Vami riešiť zápis Vášho dieťaťa do 1. ročníka základnej školy.

     Budeme radi, ak Vaše dieťa v škole bude šťastné,  spokojné a samozrejme, ak sa mu bude dariť. Hlavným predpokladom, pre zvládnutie požiadaviek základnej školy na požadovanej úrovni je jeho psychická, emočná a sociálna zrelosť

            Vzhľadom na súčasné obmedzené možnosti priamej komunikácie týkajúcej sa toho, či Vaše dieťa je v tomto čase spôsobilé pre zaradenie do prvého ročníka, rozhodli sme sa v spolupráci s CPPPaP /psychologická poradňa/ uverejniť na našej stránke pracovný list, ktorý Vám môže byť nápomocný pri posúdení školskej spôsobilosti Vášho dieťaťa a zároveň môže byť pre Vás inšpiratívny v zmysle, na čo sa pri príprave Vášho dieťaťa zamerať, čo podporovať, ktoré spôsobilosti rozvíjať...

Viac nájdete v dokumente Je Vaše dieťa zrelé pre zaradenie do ZŠ ?