OZNAM   PRE   RODIČOV

 

 

na školský rok 2019/2020

v termíne od 30. apríla do 31. mája 2019

v priestoroch materskej školy a jej elokovaných pracovísk

 

Bližšie informácie v texte k zápisuMaterská škola,
Ul. Škultétyho 1031/26
075 01 Trebišov


elokované triedy MŠ,
Ul. Pri Polícii 2667


elokované triedy MŠ,
Ul. 29. augusta 392
 


Výber tried

trieda č.3 včielky (Pri polícii) trieda č.2 slniečka (Škultétyho) trieda č.3 hviezdičky (Škultétyho) trieda č.4 kvapky (Škultétyho) trieda č.5 srdiečka (Škultétyho) trieda č.1 medvedíky (Škultétyho) trieda č.2 ježkovia (29. augusta) trieda č.1 veveričky (29. augusta) trieda č.1 motýliky (Pri polícii) trieda č.2 lienky (Pri polícii) trieda č.5 stonožky (Pri polícii) trieda č.4 mravce (Pri polícii)