ZAMESTNANCI

 

 

Materská škola, Ul. Škultétyho 1031/26, 075 01 Trebišov

kontakt: 672 40 48, kontakt ŠJ: 672 27 23

Riaditeľka MŠ (učiteľka tr. č.1)

Mgr. Slavka Iľková

Zástupkyňa (učiteľka tr. č. 2)

p. Katarína Kušnírová

Tr. učiteľka triedy č.1

Mgr. Dáša Čičatková

Učiteľka triedy č.1 (úväzok)

p. Viktória Bačová

Tr. učiteľka triedy č.2, vedúca MZ

Mgr. Helena Vincejová

Tr. učiteľka triedy č. 3

p. Hana Ščúrová

Učiteľka triedy č. 3

p. Viera Hutmanová

Učiteľka triedy č. 3

p. Zuzana Holišová

Tr. učiteľka triedy č. 4

p. Milota Kolesárová

Učiteľka triedy č. 4

p. Jaroslava Drábová

Tr. učiteľka triedy č. 5

Bc. Zuzana Demková

Učiteľka triedy č. 5

p. Alena Šuľová

Vedúca ŠJ

p. Eva Ondovčíková

Hlavná kuchárka

p. Adriana Pasztorová

Kuchárky

p. Mária Borovičová (úväzok)

p. Alena Macáková

Upratovačky

p. Miroslava Karolyiová

p. Mariana Piňková

 

Údržbár

p. Marián Pavlič

Hospodárka školy (úväzok)

p. Marta Poláková

PaM (úväzok)

p. Andrea Klasovská

Ekonómka (úväzok)

p. Judita Kertiščáková

 

elokované pracovisko MŠ, Ul. Pri Polícií 2667

kontakt: 676 37 25

Zástupkyňa školy (učiteľka tr. č. 2)

p. Oľga Davalová

Tr. učiteľka triedy č. 1

Mgr. Katarína Ješová

Učiteľka triedy č. 1

Bc. Žaneta Gajič

Tr. učiteľka triedy č. 2

p. Marianna Gibová

Tr. učiteľka triedy č. 3

Mgr. Marta Geciová

Učiteľka triedy č. 3

p. Katarína Čierna

Tr. učiteľka triedy č. 4

p. Jaroslava Tanhäuserová

Učiteľka triedy č. 4

p. Mária Postiháčová

Učiteľka triedy č. 4

Mgr. Viktória Úporská

Tr. učiteľka triedy č. 5

Mgr. Jana Ďurišinvá

Učiteľka triedy č. 5

 p. Lucia Sosnová

Vedúca ŠJ

p. Monika Pavličová (+ vedúca výdaj. ŠJ, Ul. 29. augusta, úväzok)

Hlavná kuchárka

p. Viera Tomčíková

Kuchárky

p. Marcela Babinčáková

p. Monika Ballová (úväzok)

Upratovačky

p. Alena Jendžejovská

p. Marta Horaniová

p. Monika Ballová (uväzok)

Údržbár

p. Andrej Koščo

 

elokované pracovisko MŠ, Ul. 29. augusta 392

kontakt: 672 27 17

Tr. učiteľka triedy č.1

p. Mária Beslerová

Učiteľka triedy č. 1

p. Dominika Eštoková

Tr. učiteľka triedy č. 2

p. Martina Koščová

Učiteľka triedy č. 2

p. Jaroslava Amrichová

Upratovačka

p. Božena Horváthová

Kuchárka

p. Terézia Hippová

 

 

Tešíme sa na Vás!!!