ZAMESTNANCI

 

 

Materská škola, Ul. Škultétyho 1031/26, 075 01 Trebišov

kontakt: 056 672 40 48, kontakt ŠJ: 056 672 27 23

Riaditeľka MŠ (učiteľka tr. č.1)

Mgr. Slavka Iľková

Zástupkyňa (učiteľka tr. č. 2)

p. Katarína Kušnírová

Tr. učiteľka triedy č.1

Mgr. Dáša Čičatková

Učiteľka triedy č.1 (úväzok)

p. Viktória Bačová

Tr. učiteľka triedy č.2, vedúca MZ

Mgr. Helena Vincejová

Tr. učiteľka triedy č. 3

p. Viera Hutmanová

Učiteľka triedy č. 3

p. Hana Ščúrová

Učiteľka triedy č. 3

p. Zuzana Holišová

Tr. učiteľka triedy č. 4

p. Milota Kolesárová

Tr. učiteľka triedy č. 5

Bc. Zuzana Demková

Učiteľka triedy č. 5

p. Alena Šuľová

Vedúca ŠJ

p. Eva Ondovčíková

Hlavná kuchárka

p. Adriana Pasztorová

Kuchárky

p. Mária Borovičová (úväzok)

p. Terézia Hippová

Upratovačky

p. Miroslava Karolyiová

p. Mariana Piňková

 

Údržbár

p. Marián Pavlič

Hospodárka školy (úväzok)

p. Marta Poláková

PaM (úväzok)

p. Andrea Klasovská

Ekonómka (úväzok)

p. Judita Kertiščáková

 

elokované pracovisko MŠ, Ul. Pri Polícii 2667

kontakt: 056 676 37 25

Zástupkyňa  (učiteľka tr. č. 2)

p. Oľga Davalová

Učiteľka triedy č. 1

Mgr. Katarína Ješová

Tr. učiteľka triedy č. 1

Bc. Žaneta Gajič

Tr. učiteľka triedy č. 2

p. Marianna Gibová

Tr. učiteľka triedy č. 3

p. Katarína Čierna

Učiteľka triedy č. 3

p. Lucia Sosnová

Tr. učiteľka triedy č. 4

p. Jaroslava Tanhäuserová

Učiteľka triedy č. 4

p. Mária Postiháčová

Učiteľka triedy č. 5

p. Viktória Pavličová

Tr. učiteľka triedy č. 5

Mgr. Jana Ďurišinová

Učiteľka triedy č. 5

 p. Simona Kuľhová (zastupujúca počas MD Mgr. M. Mocňanskej)

Vedúca ŠJ

p. Monika Pavličová (+ vedúca výdaj. ŠJ, Ul. 29. augusta, úväzok)

Hlavná kuchárka

p. Viera Tomčíková

Kuchárky

p. Marcela Babinčáková

p. Monika Ballová (úväzok)

Upratovačky

p. Alena Jendžejovská

p. Marta Horaniová

p. Monika Ballová (uväzok)

Údržbár

p. Andrej Koščo

 

elokované pracovisko MŠ, Ul. 29. augusta 392

kontakt: 056 672 27 17

Zástupkyňa (učiteľka triedy č.1)

p. Mária Beslerová

Tr. učiteľka triedy č. 1

p. Dominika Eštoková

Učiteľka triedy č. 2

p. Martina Koščová

Tr. učiteľka triedy č. 2

p. Jaroslava Amrichová

Sociálny pedagóg

Mgr. Michaela Ducárová

 

Asistent učiteľa

Mgr. Vladimíra Bačová

Upratovačka

p. Božena Horváthová

Pomoc. kuchárka

p. Priska Chomaničová