Materská škola, Škultétyho 1031/26, Trebišov

kontakt: 056 672 40 48, kontakt ŠJ: 056 672 27 23

 

Riaditeľka MŠ, učiteľka tr. č.1

Mgr. Slavka Iľková

Zástupkyňa, učiteľka tr. č. 2

p. Katarína Kušnírová

Tr. učiteľka triedy č.1

Bc. Zuzana Demková

Učiteľka triedy č.1

p. Anna Formelová (úväzok)

Tr. učiteľka triedy č.2, vedúca MZ

Mgr. Helena Vincejová

Tr. učiteľka triedy č. 3

p. Hana Ščúrová

Učiteľka triedy č. 3

p. Ema Kerestiová

Tr. učiteľka triedy č. 4

p. Milota Kolesárová

Učiteľka tr. č. 4

p. Vanesa Serbinová

Tr. učiteľka triedy č. 5

p. Alena Šuľová

Učiteľka triedy č. 5

p. Katarína Čierna

Pomocný vychovávaťeľ tr. č. 5

p. Ing. Eva Hricíková

Vedúca ŠJ

p. Monika Pavličová

Hlavná kuchárka

p. Adriana Pasztorová

Kuchárky

p. Milena Maskaľová (úväzok)

p. Terézia Hippová

p. Zuzana Ivanová (úväzok)

Upratovačky

p. Miroslava Karolyiová

p. Valéria Michalková

p. Zuzana Ivanová (úväzok)

Údržbár

p. Marián Pavlič

Hospodárka školy (úväzok)

p. Marta Poláková

PaM (úväzok)

p. Andrea Maťašová

Ekonómka (úväzok)

p. Judita Kertiščáková

 

 

 

elokované pracovisko ako súčasť MŠ, Ul. Pri Polícii 2667

kontakt: 056 676 37 25

 

Zástupkyňa, učiteľka tr. č. 2

p. Oľga Davalová

Učiteľka triedy č. 1

Mgr. Katarína Ješová

Tr. učiteľka triedy č. 1

Bc. Žaneta Gajič

Tr. učiteľka triedy č. 2

p. Marianna Gibová

Tr. učiteľka triedy č. 3

Mgr. Mária Mocňanská

Učiteľka triedy č. 3

Mgr. Erika Vargová (RD)

Učiteľka triedy č. 3

Mgr. Zuzana Onisíková zastupujúca začínajúca učiteľka počas RD

Pomocný vychovávateľ

Mgr. Barbora Hatráková

Tr. učiteľka triedy č. 4

p. uč. Mária Postihačová

Učiteľka triedy č. 4

Mgr. Jana Ďurišinová

Tr. učiteľka triedy č. 5

p. Dominika Jakubocová

Učiteľka triedy č. 5

p. Ing. Mária Bálintová

Vedúca ŠJ

p. Monika Pavličová

Hlavná kuchárka

p. Viera Tomčíková

Kuchárky

p. Marcela Babinčáková

p. Monika Ballová (úväzok) t. č. dlhodobá PN

p. Marianna Pinková (úväzok)

Natália Szučová (zastupujúca počas PN)

Upratovačky

p. Alena Jendželovská

p. Marta Horaniová

p. Marianna Pinková (uväzok)

Údržbár

p. Jozef Hliva

 

 

elokované pracovisko ako súčasť MŠ, Ul. 29. augusta 392

kontakt: 056 672 27 17

 

Zástupkyňa, učiteľka tr. č. 1

p. Mária Beslerová

Tr. učiteľka triedy č. 1

p. Stela Pilátová (zastupujúca uč. počas RD)

p. Dominika Eštoková (RD)

Tr. učiteľka triedy č. 2

p. Martina Koščová

Učiteľka triedy č. 2

p. Jaroslava Amrichová

Sociálny pedagóg

Mgr. Michaela Ducárová

Asistent učiteľa

Mgr. Vladimíra Bačová

Upratovačka

p. Viera Sotáková

Pomoc. kuchárka

p. Priska Chomaničová