Oznámenia o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní

 

·         Verejný obstarávateľ: Materská škola, Ul.  Škultétyho 1031/26, Trebišov

Názov zákazky: Výmena elektrických rozvodov v budove MŠ Škultétyho v Trebišove

Druh zákazky: zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác iných ako bežne  dostupných na trhu

Dátum zverejnenia oznámenia: 29.11.2018 do 10:00 h

Termín dodania predmetu zákazky: 31.12.2018

Vyzva

Vyzva cenová ponuka

Výkaz výmer

 

 

·         Verejný obstarávateľ: Materská škola, Ul.  Škultétyho 1031/26, Trebišov

Názov zákazky: Výmena obkladov na stenách a podlahe detských kúpeľní a wc v budove MŠ Škultétyho v Trebišove

Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby

Dátum zverejnenia oznámenia: 12.11.2018

Termín dodania predmetu zákazky: 31.12.2018

Vyzva

Vyzva cenová ponuka

Výkaz výmer

 

·         Verejný obstarávateľ: Materská škola, Ul.  Škultétyho 1031/26, Trebišov

Názov zákazky: Odborné prehliadky, odborné skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov, budova MŠ Škultétyho a budova MŠ Pri Polícii

Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby

Dátum zverejnenia oznámenia: 20.8.2013

Termín zadávania zákazky: 23.8.2013

 

·         Verejný obstarávateľ: Materská škola, Ul.  Škultétyho 1031/26, Trebišov

Názov zákazky:  Dodávka detských stohovateľných bukových ležadiel s 8 cm matracom

Druh zákazky: zákazka na dodanie tovaru

Dátum zverejnenia oznámenia: 15.8.2013

Termín zadávania zákazky: 20.8.2013

 

·         Verejný obstarávateľ: Materská škola, Ul.  Škultétyho 1031/26, Trebišov

Názov zákazky:  Dodávka detských sklápateľných ležadiel

Druh zákazky: zákazka na dodanie tovaru

Dátum zverejnenia oznámenia: 15.8.2013

Termín zadávania zákazky: 20.8.2013