Rada školy pri MŠ, Ul. Škultétyho 1031/26, 075 01 Trebišov

 

 P.č.

Meno a priezvisko

funkcia

1.

Ing. Dušan Biž

poslanec MsZ

2.

Ing. Peter Duč

poslanec MsZ

3.

MUDr. Iveta Čeplíková

poslanec MsZ

4.

PhDr. Beáta Kereštanová

poslanec MsZ

5.

Bc. Žaneta Gajič

pedagogický zamestnanec

6.

Milota Kolesárová

pedagogický zamestnanec

7.

Monika Pavličová

nepedagog.zamestnanec

8.

Monika Borecká

za rod. - MŠ Škultétyho

9.

Mgr. Milan Ižo

za rod. - MŠ Pri Polícii

10.

Mgr. Natália Legezová

za rod. - MŠ Pri Polícii

11.

Zdeko Vaňko

za rod. - MŠ - Ul. 29. aug.