Oznam o zbere papiera


Vyhlásenie o bezinfekčnosti


Čo potrebuje dieťa do MŠ


Oznam pre rodičov o poplatkoch za stravu


Informácia pre rodičov budúcich predškolákov

Informácia pre rodiča

Návratka 1

Návratka 2


Oznam pre rodičov - Ako postupovať pri ospravedlňovaní dieťaťa?


Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa vo výške nákladov


Prezentácia o MŠ
Materská škola,
Ul. Škultétyho 1031/26
075 01 Trebišov


elokované pracoviská MŠ,
Ul. Pri Polícii 2667


elokované pracoviská MŠ,
Ul. 29. augusta 392
 


Výber tried

trieda č.3 včielky (Pri polícii) trieda č.2 slniečka (Škultétyho) trieda č.3 hviezdičky (Škultétyho) trieda č.4 kvapky (Škultétyho) trieda č.5 srdiečka (Škultétyho) trieda č.1 medvedíky (Škultétyho) trieda č.2 ježkovia (29. augusta) trieda č.1 veveričky (29. augusta) trieda č.1 motýliky (Pri polícii) trieda č.2 lienky (Pri polícii) trieda č.5 stonožky (Pri polícii) trieda č.4 mravce (Pri polícii)