Čo potrebuje dieťa do MŠ


Oznam pre rodičov o poplatkoch za stravu

Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa vo výške nákladov


Prevádzka materskej školy počas školských prázdnin (júl - august)


Zelená otvoreným školám


Rozhodnutie ministra školstva


Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia


Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti


Zápis do MŠ 2022/2023


Poslanie materskej školy


Prezentácia o MŠ
Materská škola,
Ul. Škultétyho 1031/26
075 01 Trebišov


elokované pracoviská MŠ,
Ul. Pri Polícii 2667


elokované pracoviská MŠ,
Ul. 29. augusta 392
 


Výber tried

trieda č.3 včielky (Pri polícii) trieda č.2 slniečka (Škultétyho) trieda č.3 hviezdičky (Škultétyho) trieda č.4 kvapky (Škultétyho) trieda č.5 srdiečka (Škultétyho) trieda č.1 medvedíky (Škultétyho) trieda č.2 ježkovia (29. augusta) trieda č.1 veveričky (29. augusta) trieda č.1 motýliky (Pri polícii) trieda č.2 lienky (Pri polícii) trieda č.5 stonožky (Pri polícii) trieda č.4 mravce (Pri polícii)