Zmluvy v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Zmluva 07 2021/2022

Zmluva 06 2021/2022

Zmluva 05 2021/2022

Zmluva 04 2021/2022

Zmluva 03 2021/2022

Zmluva 02 2021/2022

Zmluva 01 2021/2022Zmluva 01 2020/2021Kolektívna zmluva 2020/2021

Zmluva 03 2019/2020

Zmluva 02 2019/2020

Zmluva 01 2019/2020Zmluva 14 2018/2019

Zmluva 13 2018/2019

Zmluva 12 2018/2019

Zmluva 11 2018/2019

Zmluva 10 2018/2019

Zmluva 09 2018/2019

Zmluva 08 2018/2019

Zmluva 07 2018/2019

Zmluva 06 2018/2019

Zmluva 05 2018/2019

Zmluva 04 2018/2019

Zmluva 03 2018/2019

Zmluva 02 2018/2019

Zmluva 01 2018/2019Zmluva 06 2017/2018

Zmluva 05 2017/2018

Zmluva 04 2017/2018

Zmluva 03 2017/2018

Zmluva 02 2017/2018

Zmluva 01 2017/2018Zmluva 06 2016/2017

Zmluva 05 2016/2017

Zmluva 04 2016/2017

Zmluva 03 2016/2017

Zmluva 02 2016/2017

Zmluva 01 2016/2017Zmluva 06 2015/2016

Zmluva 05 2015/2016

Zmluva 04 2015/2016

Zmluva 03 2015/2016

Zmluva 02 2015/2016

Zmluva 01 2015/2016Zmluva 08 2014/2015

Zmluva 07 2014/2015

Zmluva 06 2014/2015

Zmluva 05 2014/2015

Zmluva 04 2014/2015

Zmluva 03 2014/2015

Zmluva 02 2014/2015

Zmluva 01 2014/2015

 

Zmluva 19 2013/2014

Zmluva 18 2013

Zmluva 17 2013

Zmluva 16 2013

Zmluva 15 2013

Zmluva 14 2013

Zmluva 13 2013

Zmluva 12 2013 + dodatok

Zmluva 11 2013

Zmluva 10 2013

Zmluva 09 2013

Zmluva 08 2013

Zmluva 07b 2013
Zmluva 07a 2013

Zmluva 06b 2013
Zmluva 06a 2013

Zmluva 05b 2013
Zmluva 05a 2013

Zmluva 04b 2013
Zmluva 04a 2013

Zmluva 03b 2013
Zmluva 03a 2013

Zmluva 02 2013

Zmluva 01b 2013
Zmluva 01a 2013