Milí rodičia, školský rok 2021/2022 začíname v bežnom režime 2.09.2021


Všeobecné opatrenia kvôli prevencii covid

Vyhlásenie o bezpríznakovosti

Vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti

Oznam o výnimke z karantényCeloročná súťaž v zbere papiera pre školy
Materská škola,
Ul. Škultétyho 1031/26
075 01 Trebišov


elokované pracoviská MŠ,
Ul. Pri Polícii 2667


elokované pracoviská MŠ,
Ul. 29. augusta 392
 


Výber tried

trieda č.3 včielky (Pri polícii) trieda č.2 slniečka (Škultétyho) trieda č.3 hviezdičky (Škultétyho) trieda č.4 kvapky (Škultétyho) trieda č.5 srdiečka (Škultétyho) trieda č.1 medvedíky (Škultétyho) trieda č.2 ježkovia (29. augusta) trieda č.1 veveričky (29. augusta) trieda č.1 motýliky (Pri polícii) trieda č.2 lienky (Pri polícii) trieda č.5 stonožky (Pri polícii) trieda č.4 mravce (Pri polícii)